Western Pleasure

 

V tejto disciplíne sa prezentujú kone na príkaz – krok, klus a cval. Kvalitný pleasurový kôň má mať čo najpohodlnejší chod, hlavu v prirodzenej polohe a musí zachovať maximálny kľud a pokoj, byť plne sústredený a pripravený po divákmi neregistrovateľných pokynoch meniť chod. Hodnotí sa kvalita chodov, spôsob predvedenia, dojem z koňa. Kôň sa predvádza v kroku, kluse, cvale. Na požiadanie rozhodcu aj v predĺženom kluse a pri cúvaní. Kone musia pracovať v oboch smeroch arény. Kôň musí byť predvádzaný na rozumne dlhých oťažiach.

 

Trail

V discipíne trail musí kôň správnym štýlom pozorne a bez zjavných pokynov prekonať prekážky ako sú bránka, mostík, kavalety a prekážky s ktorými sa jazdec stretne v prírode, či pri práci na ranči. Súčasťou trailu je i cúvanie a ustupovanie bokom. Posudzuje sa výkon koňa pri jazde cez prekážky s dôrazom na spôsoby, reakcie na príkazy jazdca a kvalitu chodu. Kôň musí predviesť všetky 3 chody – krok, klus ,cval. Trasu trailu určuje rozhodca. Mapa (plánik) musí byť vyvesená minimálne hodinu pred začatím disciplíny. Musí sa použiť najmenej 6 prekážok. Povinné prekážky- bránka, min.4 kavalety, cúvanie. Voliteľné prekážky- vodná priekopa, mostík, poštová schránka, štvorec, kužely.

 

 

Barrel Race

V tejto rýchlostnej disciplíne po letmom štarte musí dvojica v čo najkratšom čase obísť sudy postavené do trojuholníka. Za zhodenie sudu je penalizácia, vyhráva dvojica ktorá dosiahne najrýchlejší čas. Je to pretek okolo 3 sudov podľa nákresu. Výstroj je taká istá ako v ostatných rýchlostných disciplínach. Je povolené aj mechanické hackamore, obojručné držanie páky a tie-down. Pri tejto disciplíne je povolené držať sa rukou hrušky sedla. Jazdec bude penalizovaný 5 trestnými sekundami za stratu klobúka alebo prilby a za prevrhnutie suda. Do veku 18 rokov jazdca je prilba povinná! Pomýlenie trate znamená diskvalifikáciu.

 

 

Reining

Je zatiaľ jedinou z westernových a rodeových disciplín, ktorá bola v roku 2000 uznaná ako oficiálna disciplína FEI ( Svetovou jazdeckou federáciou ) a je jednou z oficiálnych disciplín Svetových jazdeckých hier. Je to určite najobľúbenejšia a zároveň najťažšia drezúrna disciplína. V zostave jazdec predvádza povinné prvky ako pravidelné kruhy, letmý preskok, sliding-stop, spiny, roll-back a rýchle cúvanie.

 

Pole Bending

Je to rýchlostná disciplína, pri ktorej musí dvojica slalomom obísť rozostavené tyče oboma smermi a snažiť sa dosiahnuť čo najlepší čas. Slalom okolo 6 tyčí. Preteká sa na čas. Uzdenie ako v ostatných disciplínach. môže sa použiť – mech. hackamore, tie-down, martingel, obojručné vedenie na páke. Jazdec je penalizovaný 5 trestnými sekundami za stratu klobúka a zhodenie tyče. Do veku 18 rokov jazdca je povinná prilba! Pomýlenie trate znamená diskvalifikáciu.

 

Western Horsemanship

Skladá sa z 2 častí. 1-samostatná úloha, 2- pleasureová časť. Rozhodca stanoví úlohu, ktorá musí byť vyvesená min. hodinu pred disciplínou. Hodnotí sa kvalita predvedenia, sed jazdca, upravenosť dvojice. Povolené manévre – krok, klus, cval, predlžený klus, zastavenie, cúvanie, obraty, preskoky, kontracval, jazda bez strmeňov. Chyby vo výkone – chod na zlú nohu, vypadnutie z chodu, krivé zastavenie, odpor koňa, neschopnosť koňa kľudne stáť, nepresne predvedená úloha. Závažné chyby- dotýkanie sa koňa alebo hrušky, použitie ostrôh pred podbrušníkom, kopanie po ostatných koňoch, hrubá neposlušnosť. Diskvalifikácia – ak jazdec alebo kôň nemá štartovné číslo, bitie koňa, pád koňa alebo jazdca, pomýlenie trate, nesprávne držanie oťaží.

 

Showmanship at Halter

Predvedenie koňa na ohlávke. Úloha musí byť vyvesená min. hodinu pred začatím disciplíny. Plánik zadáva rozhodca. Súťažiaci predvádza čistého a upraveného koňa určenou trasou. Súťažiaci musí zaujať predpísaný postoj ( vidˇ Pravidlá WHL) a byť riadne čisto upravený. Úloha musí byť predvedená precízne, presne a hladko. Kôň musí reagovať ochotne na pomôcky.

Diskvalifikácia – za stratu kontroly nad koňom, ohrozovanie ostatných, kopnutie do kužeľa, pomýlenie trate, zle viditeľné štartovné číslo.

 

Superhorse

Je disciplína, ktorá je kombináciou trailu, western ridingu, western pleasure a reiningu. Jednotlivé časti sa riadia pravidlami pre danú disciplínu. Zúčastniť sa môžu len kone staršie ako 4 roky a musia mať páku. Úlohy sú uvedené v Pravidlách westernového jazdenia a ródea SAWRR a rozhodca si vyberá z predpísaných plánikov. V úlohe sú spiny, rýchle a pomalé kruhy, preskoky, stopy, rollbacky a cúvanie. Každý súťažiaci predvádza úlohu sám. Pri disciplíne reining si môže jazdec upraviť voľné konce oťaží druhou rukou, ale iba ak kôň nie je v pohybe.

 

Freestyle

Úlohu si vymýšľa súťažiaci sám na hudbu, pričom môže použiť rôzne kostýmy. Časový limit je 4 minúty. Použiť sa môže ľubovoľné uzdenie, ktoré nezávisí od veku koňa. Jazdci sú hodnotení iba pri sede obkročmo.

 

Western Riding

V tejto disciplíne má súťažiaci absolvovať drezúrnu skúšku na základe predpísanej úlohy, ktorá je známa pred štartom pretekov. Hodnotia sa schopnosti kona v ľahkosti prevedených cvikov, predovšetkým letmých preskokov, ďalej sa hodnotí kvalita chodov a reakcie na pomôcky od jazdca. Penalizovanými sú: odmietnutie poslušnosti koňa, prerušenie chodu, kopnutie do kavalety a iné porušenia predpísanej disciplíny. Predstavuje spojenie trailu a reiningu.


by