WHL_2_2016WHL, Občianské združenie

Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, je zaregistrované na Notárskej komore ako príjemca poukázaných 2% dane

a týmto si Vás dovoľuje požiadať o podporu pri získavaní finančných prostriedkov,

ktoré pomôžu pri skvalitnení organizovania športových podujatí pre deti a mládež s názvom Westernová Liga. Môžete ju prejaviť tým, že na účely občianského združenia WHL,

venujete sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 

AKO prispieť 2% z vašich DANÍ pre Westernovú ligu, ak ste zamestnanec?

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  • Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane
  • Vyplňte svoje údaje a údaje zamestnávateľa vo Vyhlásení       
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:  Vyhlasenie

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI  Pre fyzické osoby a  právnické osoby
 
Obchodné meno alebo názov: WHL
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 821 01 Bratislava, Astrová 759/14
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42357039

Ďakujeme za Vašu pomoc!

 

horse_steam_care_affection_kissing_head_mane_52278_2560x1024

 

 

 

 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Peter Černý             westernova.liga@gmail.com      +421 901 757 677
Silvia Árestová       silvia@arestova.me                     +421 905 456 052

by