3x1plachta_IPD_WLS
FCB_WHL_2015_

Na to, aby ste si prišli zmerať sily na preteky Western ligy sú potrebné výhradne povinné očkovania, vaše jazdecké zručnosti a nie sú potrebné žiadne licencie, 

Kone musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii. 

PRIHLASOVANIE, PROPOZÍCIE A PATTERNY na všetky preteky v APLIKÁCII WLS

app.westernliga.sk

Screen Shot 2016-04-11 at 09.11.46

ALL AROUND CHAMPIONS WHL rýchlostné disciplíny 2015

all around 2015 RD

ALL AROUND CHAMPIONS WHL PRACOVNÉ DISCIPLÍNY 2015
all around 2015 PD
ALL AROUND CHAMPIONS WHL MLÁDEŽ – DREZÚRA 2015
Laura Árestová HATTATTITLLA Ranč 4C 116
Tamara Hámorová Logen El Rancho 102
Patrícia Hubová Delton Delight Boy Belkam Ranch Bystrička 100
582
ALL AROUND CHAMPIONS WHL OPEN – DREZÚRA 2015
Dominika Chmelárová Hurón Magic Ranch Čáry 72
Bohuslava Kovácsová Vilo Dolina Poníkov 51
Martina Koniarová Looks Like a Boon Ranč pod lipkou 36

593

 

Champions jednotlivých disciplín WHL 2015

Showmanship at Halter mládež
Patrícia Hubová Delton Delight Boy Belkam Ranch Bystrička
Showmanship at Halter open
Martina Koniarová Looks Like a Boon Ranč pod lipkou
Western Pleasure mládež
Patrícia Hubová Delton Delight Boy Belkam Ranch Bystrička
Western Pleasure open
Dominika Chmelárová Hurón Magic Ranch Čáry
Western Horsemanship mládež
Tamara Hámorová Logen El Rancho
Western Horsemanship open
Dominika Chmelárová Hurón Magic Ranch Čáry
Trail mládež
Laura Árestová HATTATTITLLA Ranč 4C
Trail open
Dominika Chmelárová Hurón Magic Ranch Čáry
Reining mládež 
Laura Árestová HATTATTITLLA Ranč 4C
Reining open
Angelika Dobešová Lucky Tari Starlight Ranch 13
Freestyle
Laura Árestová HATTATTITLLA Ranč 4C

Myšlienka Western ligy vznikla zo snahy organizátorov o podporu mladých a začínajúcich jazdcov v roku 2011. Dlhoročné skúsenosti s jazdeckým športom a westernovými disciplínami dali základ pre vznik kvalitného a divácky atraktívneho podujatia, ktoré sa každoročne koná na rančoch na Slovensku a teší sa veľkej obľube zo strany jazdcov ako aj širokej verejnosti. Western ligy od svojho vzniku dáva mladým jazdcom možnosť na zúročenie ich celoročnej snahy a hodín strávených v sedle pod vedením skúsených trénerov, ktorá sa počas minulých ročníkov premietla do mnohých vynikajúcich výkonov.

Šampiónom jednotlivých disciplín sú spočítavané body za celú sezónu (1. miesto 6 bodov, 2. miesto 5 bodov….). Ak v disciplíne nastúpi menej ako 6 jazdcov, počet bodov za prvé miesto sa zníži na hodnotu rovnú počtu štartujúcich. Víťazi disciplín budú dekorovaní na posledných pretekoch na finále WESTERN LIGY po odjazdencropped-minilogo.jpgí poslednej disciplíny, kedy už je poradie definitívne. Triedy Mládež i Open otvárajú pre disciplíny Showmanship at Halter, Western Pleasure, Western Horsemanship, Trail, Reining, Pole Bending, Barrel Race a trieda Open pre disciplínu Freestyle a pracovné disciplíny. Výsledky sú na každých pretekoch odmeňované stuhami a hodnotnými vecnými cenami od sponzorov, pričom čiastkové úspechy každoročne vrcholia finálovým podujatím, kde sú na základe súčtu získaných bodov počas sezóny odovzdané poháre a ceny pre celkových víťazov jednotlivých disciplín a najúspešnejších jazdcov. Práve motivácia mladých pretekárov a vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času je hnacím motorom Western Ligy, ktorej najväčším úspechom je účasť viac ako 200 jazdeckých dvojíc z klubov a rančov z celého Slovenska od založenia pretekov a tisícky divákov, ktorí si našli záľubu v tomto krásnom športe a westernové kolbiská navštevujú čoraz častejšie a v čoraz väčšom počte.

Okrem šampionátu v jednotlivých disciplínach sa body započítavajú do All-around šampionátu, kde sú za prvé 3 miesta dekorovaní najlepší drezúrni i rýchlostní jazdci v oboch triedach Mládež aj Open. Do celkového drezúrneho pohára sa spočítavajú výsledky v disciplínach Showmanship at Halter, Western Horsemanship, Trail, Pleasure, Reining a do rýchlostkárskeho pohára výsledky za Pole Bending a Barrel Race.

 


maleThe idea of Western league has arisen from the organisers to promote young and beginner riders in 2011. Their years of experience in equestrian sport and western disciplines gave a basis for the development of quality and an attractive event, which is held annually at the ranch from nearby or distant areas of Bratislava. It enjoys great popularity of the riders and the general public. Western League from beginning gives young riders the opportunity to show of their yearlong efforts and hours spent in the saddle under the guidance of experienced trainers. This was showed during the previous years at many outstanding performances that wouldn’t be lost even among professional riders. Their results are rewarded for each race with ribbons and material prizes from sponsors. These partial results are evaluated annually in the final event, with the overall winners and best riders getting prizes and cups. Everything is based on sum of points collected throughout the year. Motivation of young riders and creating conditions for spending free time actively are the main aim ofWestern league. Currently there are more than 200 riders from horse riding clubs and ranches all over Slovakia participating in Western league. Even the audience is growing fast from competition to competition, more and more people found a passion for western horse riding thanks to Western league.


by